Schuldzorg – Vier Leeuwen Zakelijke Incasso

Schuldzorg behandelt namens schuldeisers vorderingen die in beheer zijn bij schuldhulpverlenende instanties. Schuldzorg is intermediair tussen de schuldeiser en de schuldhulpverlenende instantie. Belangrijkste doelstelling is om het administratieve proces vloeiend en snel te laten verlopen zodat alle aandacht gegeven kan worden aan een oplossing van de schulden en gedragsverandering bij de schuldenaar. Daarnaast beoordeelt Schuldzorg of voorgestelde schuldenregelingen voldoende zijn onderbouwd en compleet zijn. Schuldzorg zit niet op de stoel van de schuldhulpverlenende instantie, maar bewaakt de financiële en maatschappelijke belangen van partijen. Knelpunten in de processen worden gesignaleerd en gedeeld met schuldeisers en schuldhulpverleners.

Schuldzorg ontzorgt door het gehele proces uit handen te nemen. Alles kan op afstand worden gevolgd terwijl u zelf geen enkele actie hoeft uit te voeren en u altijd in control bent over het proces.

De belofte van Schuldzorg: meer kwaliteit en rendement in de uitvoering, maatschappelijk verantwoorde trajecten en altijd 100% compliant. Dat alles tegen lagere kosten en met meer inzicht en mogelijkheden.

Schuldzorg werkt volledig transparant. U krijgt een portal om mee te kijken, status- en management rapportages, cash fore casting en nog veel meer.

Schuldzorg ontwikkelt zelf dus bieden we exact wat u wilt zien.

Meer informatie over Schuldzorg vindt u op www.schuldzorg.nl