Diensten – Vier Leeuwen Zakelijke Incasso

Diensten

Vier Leeuwen Zakelijke Incasso is niet zomaar een incassobureau. Wij leveren diensten aan onze opdrachtgevers die de volledige creditmanagementketen ondersteunen, van klantacceptatie tot inning van de onbetaalde factuur via een gerechtelijke procedure en het uitvoeren van vonnissen.
Kredietrapporten

Een kredietrapport verschaft u inzicht in het risico op non betaling van uw klant. Op basis van deze informatie kunt u bepalen of u zaken wilt doen met de desbetreffende partij en onder welke condities. Verder is het mogelijk om op basis van de beschikbare informatie kredietplafonds af te spreken met uw opdrachtgever.

Vier Leeuwen Zakelijke Incasso levert kredietrapporten via CreditSafe op zowel nationaal als internationaal niveau. De rapporten dienen als advies en ondersteuning, naast de informatie die uw organisatie mogelijk zelf al heeft verzameld (track record).

De voordelen:

 • Rapporten zijn direct en los opvraagbaar zonder contractuele verplichtingen;
 • Rapporten worden binnen 24 uur geleverd;
 • Balansen worden volgens gestandaardiseerd vorm KvK weergegeven;
 • In een analyse worden maximaal drie jaarrekeningen getoond;
 • Er worden minimaal twee recente jaarrekeningen meegezonden;
 • Originele jaarstukken worden verwerkt in het rapport en getoond;
 • Eenvoudige en overzichtelijke weergave;
 • Ook verkorte rapporten beschikbaar tegen scherpe tarieven (credit score).
Debiteuren calls

Om inzicht te krijgen in de financiële situatie en mogelijke risico’s van uw klanten is persoonlijk contact onontbeerlijk. Bellen is daarvoor het meest geschikte middel. Het uitvoeren van deze zogenaamde debiteuren calls is echter een tijdrovend middel waar niet altijd voldoende gelegenheid voor is op een debiteurenafdeling. En niet iedere debiteurenbeheerder beschikt over voldoende vaardigheden om een dergelijk gesprek goed te voeren. Vaak is het veel meer rendabel om deze werkzaamheden te outsourcen.

Voordelen van klantencalls door Vier Leeuwen Zakelijke Incasso:

 • Specialistische kennis
 • Bellen buiten kantooruren
 • Vaste kosten
 • Snel inzicht in reden van non-betaling en risico’s
 • Hoge kwaliteit gesprekken
Debiteurenbeheer

Vier Leeuwen Zakelijke Incasso biedt ook de mogelijkheid om uw debiteurenadministratie volledig of gedeeltelijk over te nemen. U kunt zich als organisatie dan richten op de corebusiness van het bedrijf, het bedienen van uw klant. Door uitbesteding kunt u prestaties op het gebied van facturatie, dispuutmanagement en het incasseren van uitstaande vorderingen aanzienlijk verbeteren. Dit kunnen wij ook aantonen. Het proces blijft voor u 24 uur per dag realtime te volgen. Een op maat gesneden dashboard geeft u als opdrachtgever de juiste tool om het proces zo efficiënt mogelijk in te richten.

Vier Leeuwen Zakelijke Incasso biedt verschillende oplossingen. Structureel of tijdelijk. Bij u op locatie of bij ons. De uitbesteding van debiteurenbeheer is maatwerk, en is afhankelijk van de inrichting van uw organisatie en uw behoeften. Vrijwel alles is mogelijk, wij zijn zeer flexibel in onze oplossingen en kunnen snel schakelen.

Minnelijke incasso

Iedere incasso-opdracht die bij Vier Leeuwen Zakelijke Incasso terecht komt wordt gecontroleerd op juistheid en op verhaalbaarheid. Dossiers die voor 15:00 uur worden aangeleverd worden dezelfde werkdag nog in behandeling genomen. De debiteur wordt schriftelijk aangemaand tot betaling van de hoofdsom, buitengerechtelijke incassokosten en verschuldigde rente.

Het is onze doelstelling om de volledige vordering zo spoedig mogelijk en zonder tussenkomst van de rechter te incasseren. Daarbij hanteren wij een strak proces waarover wij vooraf afspraken met u maken. Op verschillende momenten wordt er contact gezocht met uw debiteur. Daarbij kan er bijvoorbeeld een betalingsregeling worden afgesproken of kan er een huis-of bedrijfsbezoek plaatsvinden. Omdat een dergelijk bezoek in de praktijk snel resultaat oplevert wordt dit steeds vaker ingezet.

U kunt de voortgang van het traject via onze online incassomodule volgen.

Gerechtelijke incasso

Blijft betaling toch uit in een minnelijke incassoprocedure dan biedt ons landelijke netwerk van gerechtsdeurwaarders en advocaten de mogelijkheid om een juridische procedure te starten. Vier Leeuwen Zakelijke Incasso maakt deel uit van de landelijk opererende incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn. Over het opstarten van een dergelijke procedure ontvangt u van ons een schriftelijk advies. Dit advies is gebaseerd op de hoogte van de vordering, de rechtsgrond, de verhaalbaarheid op de debiteur en de opgedane ervaringen in de minnelijke incassoprocedure. Naast het advies zal de behandelaar een inschatting maken van de te maken kosten. De eindbeslissing om een juridische procedure te starten ligt altijd bij u als opdrachtgever.

Internationale incasso

Opereert u internationaal? Ook de incasso van uw buitenlandse vorderingen kunnen wij voor u verzorgen. Vier Leeuwen Zakelijke Incasso heeft samen met Flanderijn een internationale incasso afdeling, waar u één vast aanspreekpunt krijgt die de lokale taal, wetgeving en gewoonten kent van het land waar uw klant zich bevindt. Ook weet de internationale incassospecialist hoe de incasso in het buitenland in zijn werk gaat, zodat het incasseren van uw internationale vorderingen zo efficiënt mogelijk gebeurt.

Trainingen

De maatschappij verandert in sneltreinvaart waarbij kennis en vaardigheden ook op peil moeten blijven. Klanten zijn steeds meer op de hoogte van wet- en regelgeving waardoor optimale kennis hiervan noodzakelijk is. Vaardigheden om debiteuren op de juiste wijze te benaderen zijn in deze tijd van groot belang. Ook de medewerkers van Vier Leeuwen Zakelijke Incasso worden voortdurend getraind.

Om u ook de mogelijkheid te bieden om uw kennis uit te breiden of op peil te houden bieden wij trainingen aan via Flanderijn Trainingen. In de trainingen van Flanderijn Trainingen neemt u op een snelle en effectieve manier kennis met nieuwe wet- en regelgeving of vaardigheden. Flanderijn Trainingen biedt juridische trainingen aan en vaardigheidstrainingen. Hierin worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld, omdat bewezen is dat een combinatie van theorie en praktijk zorgt voor professionele groei en daarmee betere resultaten voor uw organisatie!

Wilt u meer informatie over de trainingen dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen of alvast een kijkje nemen op onze website www.flanderijntrainingen.nl.