Betalen – Vier Leeuwen Zakelijke Incasso

Betalen

Een betalingsachterstand kan verschillende oorzaken hebben en is natuurlijk een vervelende kwestie voor alle partijen. Toch is het van belang om het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk te voldoen zodat extra kosten worden voorkomen.

Vier Leeuwen Zakelijke incasso probeert met u een oplossing te vinden. Wanneer het niet mogelijk is om het bedrag in één keer te voldoen, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor een betalingsregeling te bespreken.

Voor directe betaling heeft u de volgende mogelijkheden:

Voor buitenlandse betalingen:

IBAN: NL59 ABNA 0425 4658 45
BIC: ABNANL2A

IBAN: NL46 INGB 0700 9360 33
BIC: INGBNL2A

Veelgestelde vragen

Ik heb een sommatiebrief ontvangen. Wat nu? En op welke wijze kan ik informatie verkrijgen over het nog openstaande bedrag?

Voordat de vordering bij Vier Leeuwen Zakelijke Incasso in handen is gegeven, heeft  onze opdrachtgever u een factuur en betalingsherinneringen gestuurd. Wanneer u toch nog vragen heeft over de vordering, dan moet u binnen de termijn die in onze brief staat contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch via 088 209 27 50 of per mail naar contact@vierleeuwenincasso.nl. Daarbij verzoeken wij u wel het dossiernummer te vermelden. Dat versnelt de afwikkeling van uw vraag.

Op welke wijze kan ik betalen?

In onze sommaties staan de gegevens voor de betaling. U kunt uw betaling richten ter attentie van Stichting Derdengelden Vier Leeuwen op bankrekeningnummer NL59ABNA0425465845 onder vermelding van uw dossiernummer. Ook kunt u gebruik maken van een van de GWK Travelex kantoren.

Ik wil graag een betalingsregeling treffen, kan dat?

Vier Leeuwen Zakelijke Incasso zoekt samen met u naar de beste oplossing voor de betaling. Dit kan een betalingsregeling zijn. Een verzoek voor een regeling kunt u schriftelijk indienen via Vliegend Hertlaan 97, 3526 KT te Utrecht, met een e-mail naar contact@vierleeuwenincasso.nl of telefonisch via 088 209 27 50. Vergeet hierbij niet uw dossiernummer te vermelden.

Ik heb de vordering voldaan aan de opdrachtgever van Vier Leeuwen Zakelijke Incasso en toch heb ik een brief ontvangen. Wat nu?

Dit moet dan zo snel mogelijk opgelost worden! Wij ontvangen graag een bewijs van de betaling zodat wij dit kunnen navragen bij onze opdrachtgever. U kunt het betalingsbewijs sturen naar Vliegend Hertlaan 97, 3526 KT te Utrecht of e-mailen naar contact@vierleeuwenincasso.nl. Vergeet hierbij niet uw dossiernummer te vermelden. Wij berichten u zodra wij het antwoord van onze opdrachtgever hebben ontvangen.

Ik ben het niet eens met de vordering. Wat nu?

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de vordering. Om uw verweer zo spoedig mogelijk uit te zoeken ontvangt Vier Leeuwen Zakelijke Incasso graag een schriftelijk bezwaar (met bewijsstukken).  U kunt dit bezwaar per post sturen naar Vliegend Hertlaan 97, 3526 KT te Utrecht of e-mailen naar contact@vierleeuwenincasso.nl. Vergeet hierbij niet het dossiernummer te vermelden.

Vier Leeuwen Zakelijke Incasso legt het verweer voor aan haar opdrachtgever en houdt de behandeling van het dossier aan tot dat een reactie is ontvangen. Wij brengen u daarna op de hoogte van die reactie van onze opdrachtgever.

Waarom moet ik incassokosten betalen?

Wanneer u een product of dienst afneemt dient u deze ook te betalen. Veel bedrijven bieden de mogelijkheid om achteraf te betalen, bij wijze van service. U ontvangt dan een factuur waar de betalingstermijn op vermeld staat. Wanneer u niet op tijd betaalt, bent u in verzuim. De mogelijkheid bestaat dat het bedrijf dat het product of de dienst geleverd heeft direct incassomaatregelen neemt. Echter, in de meeste gevallen ontvangt u eerst nog een herinnering, een aanmaning of wordt u eventueel nog gebeld. Blijft betaling uit binnen de gestelde termijnen, dan kan het bedrijf besluiten de vordering over te dragen aan het incassobureau. In dat geval worden er incassokosten gerekend, de zogeheten buitengerechtelijke kosten. Deze kunnen zijn opgebouwd uit incassokosten, wettelijke rente en eventueel administratiekosten.

Conform wetgeving, onderliggend contract en/of algemene voorwaarden dient u deze kosten ook te betalen. Wanneer u niet betaalt zal de vordering worden overgedragen aan de deurwaarder of incassoadvocaat. Naast buitengerechtelijke kosten zullen dan ook de gerechtelijke kosten op u verhaald worden. In veel gevallen zijn deze kosten aanzienlijk hoger. Wanneer uw dossier dus is overgedragen aan het incassobureau is het dan ook zaak dat u zo snel mogelijk zorgdraagt voor betaling. Wanneer u niet in staat bent om het totaal openstaand bedrag in één maal te voldoen bestaat er in veel gevallen de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen.